Øget omsætning uden ekstra arbejde

  Nem og hurtig online køb af dine varer

  Kunderne får gratis leveret uanset ordrestørrelse

  Bredere kundegruppe – nå længere ud

  Gratis reklame på dinGaardbutik.dk og evt. salgsmateriale

  Mulighed for at tage del i fælles markedsføringsboosts

 

 

  Fokus på småproducenter og lokale varer

  Levering direkte til kundens arbejdsplads

  Vores leverandører er vores DNA

  Vi er stolte af vores leverandører

  Nemt at købe dine produkter

  Mulighed for fælles markedsføringsboost

 

Med fokus på småproducenter og lokale varer, er vores leverandører en stor del af vores DNA. Vi ønsker at understøtte vækst lokalt, og anvender gerne vores leverandører og deres produkter i vores markedsføring.

Dine produkter sælges via firmaordninger, hvor vi aftaler en fast leveringsfrekvens (f.eks. onsdage i lige uger) med lokale arbejdspladser. Disse frekvenser vil naturligvis også komme til at afspejle sig i vores samhandel med dig.

dinGaardbutik.dk gør det således nemt for ansatte at købe dine varer og dermed støtte lokalt.

Herudover får du som leverandør til dinGaardbutik.dk mulighed for at være med i enkeltstående markedsføringsboosts, f.eks. radiospots og større avisannoncer, hvor eksponering sikres hvis man er med.

 

 

 Ring til Torben og lav en leverandøraftale i dag. Så kan I være på shoppen i næste uge!  
Kontakt Torben

 

 

Overvejelser du med fordel kan gøre

Ønsker du at blive leverandør til dinGaardbutik.dk, kan du med fordel gøre dig nogle overvejelser:

  Hvilke af dine varer du ønsker at vi sælger?

  Hvilke mængder har du mulighed for at levere?

  Eventuelle mængdebegrænsninger (råvareknaphed/produktionskapacitet)?

  Emballage-brug/-genbrug mellem dig og dinGaardbutik.dk?

  Transport af varer fra dig til os – levering eller afhentning?

  Anvisning af transporthåndtering af dine varer, såfremt de kræver særlige forhold?

  Bestillingsflow og -deadline?

 


 

px;}